Hondenschool

Algemene voorwaarden

 1. Alle overeenkomsten worden nageleefd volgens de  navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar en trainers van hondenschool Flexdogs en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en na betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen en training.
 3. Cursisten hebben een eigen verantwoordelijkheid en trainen te allen tijde voor eigen risico op de hondenschool.
 4. AVG. De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.


Training, Cursus of Coaching

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), worden de lessen op een nader te bepalen tijdstip ingehaald.
 5. De inhaallessen en-tijden worden in overleg afgesproken.
 6. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 7. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.
 8. De veiligheid van de honden, cursisten en trainers staat bij hondenschool Flexdogs in een hoog vaandel. Cursisten en/of honden die deze veiligheid niet waarborgen kan toegang tot de hondenschool worden ontzegd.
 9. In dergelijke situaties wordt eerst getracht de cursist en de hond op individuele basis te trainen, coachen.


Huishoudelijke regels

 1. Alle cursisten worden verzocht om uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. De te trainen honden dienen aangelijnd te zijn. 
 3. De honden, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts of dan wel getiterd.
 4. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde (bv. Diaree – overgeven – ed., dan dient de cursist overleg
  te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 5. Doet uw hond zijn/haar behoefte op het terrein dient u dit zelf op te ruimen.
 6. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training;
  Bij ons is het hele gezin meer dan welkom!
 7. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de training,
  coaching en adviezen in goede kwaliteit uit te voeren.
 8. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de trainer, worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 9. Parkeren op de aangegeven plaatsen op het  terrein.
 10. Als uw hond ongewenst gedrag vertoond bent u verplicht dit voorafgaand aan de te volgen training/cursus te melden. De trainers kunnen u dan gepast advies geven. Eventueel wordt toegang tot de hondenschool geweigerd bij extreem gedrag waarbij de veiligheid van andere    honden en cursisten in het geding komt. Eventueel kan er dan priveles  worden gevolgd.
 11. De bezitter/eigenaar van de hond blijf aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond dit conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.